El Govern i l’ABA arriben a un acord per agilitzar la tramitació de les ajudes econòmiques

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i l’Associació de Bancs Andorrans (l’ABA) han establert un acord de col·laboració per tal d’agilitzar i millorar la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris que sol·licitin les persones i les famílies. Entre aquestes hi ha els ajuts per a l’habitatge de lloguer, ajuts econòmics ocasionals, prestacions econòmiques per desocupació involuntària, prestacions econòmiques per fill a càrrec i pensions de solidaritat per persones amb discapacitat o per a gent gran.

Fins ara els sol·licitants s’havien de desplaçar als diferents bancs del país per demanar un certificat bancari personal i també de les persones majors de 18 anys que formessin part del nucli familiar de convivència. Mitjançant aquest nou acord, una vegada la persona sol·licitant de la prestació social signi el document d’autorització i aporti al Departament d’Afers Socials la resta de la documentació requerida, l’ABA adreçarà la documentació necessària directament al Departament esmentat. D’aquesta manera s’estalviarà a la persona sol·licitant el desplaçament a totes les entitats bancàries per demanar els certificats corresponents.