L’entrada de vehicles al Principat ha augmentat un 4% al febrer

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de febrer d’enguany ha estat de 334.016, fet que suposa un increment respecte al mes de febrer de l’any anterior del 4%, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, l’augment ha estat del 4,6% i per la frontera francoandorrana del 2,7%. No obstant això, en els dos primers mesos del 2017, respecte el mateix període del 2016, s’ha produït un decreixement del 0,3% en el nombre de vehicles, amb un increment del 3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 8,7% dels provinents de França. Les dades també mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al llarg dels darrers 12 mesos ha estat de 4.266.134; això representa un creixement de l’1,1% respecte al període anterior, en què van entrar 4.218.655 vehicles.

Les dades fetes públiques aquest dilluns pel Departament d’Estadística mostren que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de febrer ha estat de 334.016, amb un increment respecte al mateix mes de l’any anterior del 4%. El total de turismes ha tingut un augment del 3,9% i el de vehicles pesants del 9,7%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut un augment del 4,3%, mentre que els provinents de França han crescut un 2,8%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut un creixement de l’11,3% per la frontera hispanoandorrana i un descens del 4,3% per la francoandorrana, encara que val a dir que excloent els dies en què els accessos a França van estar tancats o restringits durant aquest mes de febrer, la variació en l’entrada de vehicles representaria un 4%. En els dos primers mesos del 2017, respecte el mateix període del 2016, s’ha produït un decreixement del 0,3% en el nombre de vehicles, amb un increment del 3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 8,7% dels provinents de França.

Les dades també mostren que el nombre de vehicles que han entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.266.134, cosa que representa un creixement de l’1,1% respecte al període anterior, en què en van entrar 4.218.655. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat un 3,7%, però els que han entrat per la frontera francoandorrana han disminuït un 4,2%.

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa en els darrers quatre mesos, i aquest mes de febrer se situa en un 0,1% negatiu. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana es mantenen amb una tendència estable al llarg dels darrers cinc mesos, amb una petita davallada en el mes de gener, i s’han establert en un 0,3% aquest mes de febrer. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a la baixa al llarg dels darrers quatre mesos, i la variació d’aquest últim mes ha estat de l’1% negatiu.