Primer pas per a la xarxa de calor, a la Comella

El BOPA recollia la setmana passada el primer pas de la xarxa de calor de la Comella. Un projecte encapçalat per FEDA, que permetrà augmentar els valors, fins ara molt baixos, d’eficiència energètica del forn incinerador, per tal d’abastir diverses zones de la capital.

El tècnic de la companyia, Marc Calvet, ha assegurat que “la clau de la revalorització energètica és aprofitar el remanent de calor originat pel vapor de la caldera del forn incinerador”.

L’extracció del gas mitjançant alguns equipaments facilitaria una redistribució de la calor, per tal de generar més potencial energètic. Tot i això, Calvet ha assegurat que, en l’actualitat, “CTRASA ja és un centre de valorització energètica” i el que es busca és optimitzar certes fases del procés.

Al llarg d’aquest any hi haurà diversos estudis i la redacció del projecte, per delimitar més concretament les àrees d’actuació i la mateixa obra. L’any 2018 arribarà el torn de lligar els diferents tràmits amb l’administració, així com l’inici de l’obra. Finalment, la posada en funcionament de la xarxa està previst que sigui el 2019.

En un principi i, segons ha explicat Calvet, la xarxa arribarà fins a la rotonda de la Comella; és a dir, uns 700 metres. El tècnic de FEDA també ha avançat que posteriorment s’inclouran nous trams com la Baixada del Molí, Prada Casadet i Prat de la Creu, tot i que això requerirà noves obres.
Amb tot, s’espera que se n’abasteixin 41 edificis, entre els quals trobem clients relacionats amb l’administració pública, particulars i companyies privades. I és que aquesta proposta també implicaria un augment de les instal·lacions, per tal de donar resposta a les necessitats d’energia.

Tot aquest procés s’organitzaria mitjançant la construcció d’una central de suport o d’altres infraestructures, malgrat que encara és una opció que s’està estudiant. L’objectiu és arribar al 2030 amb un 30% d’energia generada al mateix país i, d’aquest percentatge, una gran part provindria de les diferents centrals de cogeneració.