La Cartrera d’Inversions del Fons de reserva de Jubilació de la CASS és de 1.203 milions

La Cartrera d’Inversions del Fons de reserva de Jubilació de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social és de gairebé 1.203 milions, després que en el primer semestre de l’any n’hagi guanyat gairebé 35. D’aquests, 19 milions provenen de les transferències trimestrals que fa la mateixa CASS a aquest fons, i els altres 16 corresponen a la rendibilitat aconseguida al llarg del semestre.

El president de la comissió gestora del fons de reserva, Josep Delgado, ha explicat aquest dijous que la rendibilitat dels actius financers fins al 30 de juny d’aquest any ha estat d’un 1,27%, la qual cosa l’ha portat a afirmar que respecte de la inflació que es preveu per a aquest any segons els càlculs del Govern, de l’1,3%, van en la bona línea. Del què es tracta, ha dit, és que la rendibilitat estigui per sobre de l’IPC.