Cultura planteja que els entorns de protecció siguin flexibles segons les necessitats de cada monument

La ministra de Cultura, Olga Gelabert, es planteja la possibilitat que els entorns de protecció dels béns d’interès cultural (BIC) no es limitin als vint metres que estableix la llei de Patrimoni Cultural, modificada l’any 2014, sinó que siguin flexibles, i que els metres de protecció es fixin segons les necessitats de cada monument. De moment, hi ha una dotzena d’entorns de protecció publicats, i una dotzena més que s’han de publicar en les pròximes setmanes o mesos. Els que es desplegaran aquest any són el de Sant Serni de Llorts (ja publicat), i el de Sant Serni de Nagol, que s’ha de publicar.

Font: ANA