Augmenta el creixement del parc automobilístic, que ja supera els 84.000 vehicles

L’any 2017 s’ha tancat amb un augment del parc automobilístic del 3,9%, arribant als 84.379 vehicles, 3.183 més que l’any anterior. Es tracta d’un creixement superior als últims quatre anys, durant els quals el percentatge d’augment s’ha situat entre el 0,7 i el 2,6%.

En nombre d’unitats, els turismes lideren el creixement, amb 2.195 més que l’any anterior, un 4% més, de manera que el nombre de turismes al país se situa en 57.074. Però percentualment, són els camions i camionetes els que més han augmentat, amb un 5,3% arribant a gairebé 6.000 unitats. En concret, destaca l’augment d’un 7,2% de les camionetes, i d’un 8,4% dels vehicles de transport de persones. També augmenten significativament els remolcs industrials (46,4%) i les motos de neu (4,5%).

Al país hi ha 15.071 motocicletes i ciclomotors, que han augmentat un 3,3% respecte al 2016. Segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, les motocicletes augmenten un 5,2%, en la línia dels darrers anys, mentre que els ciclomotors fa anys que van a la baixa, i el 2017 va continuar la tendència amb una disminució del 5,4%.

En l’evolució històrica del parc automobilístic d’Andorra s’observen els increments anuals elevats i constants fins l’any 2008, en què la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté fins l’any 2013, a causa de la crisi econòmica. En els darrers quatre anys ha retornat la tendència a l’alça, gràcies principalment a l’augment de turismes i motocicletes.

Font: ANA