Totes les cruïlles amb semàfor tindran avisadors acústics per a invidents

Totes les cruïlles amb semàfor del país disposaran d’avisadors acústics per a invidents. Aquest dimecres s’ha donat un pas més amb l’aprovació per part del consell de ministres de la licitació relativa al subministrament, la instal·lació i la posada en servei d’aquests avisadors acústics per invidents en diverses cruïlles semafòriques de la xarxa de carreteres, vials i carrers del Principat. Actualment, la xarxa de mobilitat andorrana disposa de 53 punts amb semàfor dels quals onze ja estan equipats. Amb la licitació es vol completar les 42 cruïlles restants.

El 23% dels desplaçaments diaris de mobilitat a Andorra es realitzen a peu, i s’efectuen 135.500 desplaçaments interns de forma motoritzada. Així mateix, l’important nombre de vehicles que entren al Principat, 4.200.000 el 2017, han motivat la instal·lació en tota la xarxa semafòrica existent, d’avisadors acústics de pas, amb l’objectiu de prevenir accidents per atropellament a les cruïlles. En entorns poblats s’analitzarà la conveniència de desactivar el senyal acústic a la nit, per no pertorbar el descans del veïnat.

Les especificitats tècniques d’aquests aparells que inicialment són per persones invidents, fan que altres col·lectius com la gent gran, els infants i en general la resta de la població, pugui gaudir de més seguretat alhora de creuar una via. La licitació es fa mitjançant concurs públic nacional. La data límit de presentació de les ofertes és el 26 de setembre.

Font: ANA