El Govern aprova un projecte de llei de reproducció assistida “homologable amb l’entorn” i respectuós amb el dret a la vida

El Govern ha presentat aquest dimecres el projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida que ha de permetre i regular la pràctica d’aquests serveis mèdics al país. El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha assegurat que es tracta d’una llei garantista, competitiva i “molt homologable amb l’entorn”. A més, ha destacat que, alhora, respecta el dret a la vida en totes les seves fases, tal com estableix la Constitució. En aquest sentit, estableix que els embrions sobrants no podran servir per a la recerca i que s’hauran de crioconservar fins que la dona a la qual anaven destinats arribi als 50 anys d’edat. Les donacions de teixit reproductor no tindran mai caràcter lucratiu, amb un límit d’edat de 37 anys per la dona i de 45 per l’home.

Font: ANA