Els dipòsits bancaris queden garantits fins els 100.000 euros

El Consell General ha aprovat la Llei reguladora del fons andorrà de garantia de dipòsits i del sistema andorrà de garantia d’inversions (Fagadi), per complir amb la transposició de normativa contemplada en l’acord monetari. D’aquesta manera, s’homologa la normativa amb la Unió Europea pel que fa a protecció dels titulars dels dipòsits i d’inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d’inversió.

Amb aquest text legislatiu, les entitats han d’aportar anualment les contribucions que es determinin perquè el fons disposi d’uns recursos financers equivalents al 0,8% dels dipòsits garantits abans del 30 de juny del 2024, segons fixa la directiva europea. És manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat i arribar, segons el ministre de Finances, Jordi Cinca, “en casos excepcionals fins les 300.000 euros”. El límit que preveu la normativa europea, amb els nous actius incorporats, és de 20.000 euros. No es cobreixen les pèrdues derivades de les fluctuacions de valors.

Les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al Fons andorrà de garantia de dipòsits amb càrrec al seu compte de resultats durant vuit anys. Una obligació que va més enllà del que determina la directiva europea, i que permetrà disposar d’un volum addicional de recursos financers d’un altre 0,8% dels dipòsits garantits, de manera que al final d’aquest període el fons disposarà de l’1,6% de dipòsits garantits.

Cinca ha recordat que aquesta llei, juntament a la dels límits de solvència i liquiditat, que és en tràmit parlamentari, suposarà un esforç per a les entitats bancàries. “Les lleis aprovades i que aprovarem són claus per assolit l’homologació internacional i un reforç de la plaça financera”, ha afegit. Els diversos representants parlamentaris s’han mostrat, en les seves intervencions, favorables a la llei. Tot i això, Pere López, del PS, ha lamentat que hi hagués una certa confusió al voltant del règim de cobertura “que havia arribat a crear inquietud”. Cinca ha dit que la dels 100.000 euros “és una decisió encertada”.

Font: ANA