El consum de carburants al setembre disminueix en un 3%

Segons ha informat aquest dijous el departament d’Estadística, el consum d’energia en TEP (tones equivalents de petroli) durant el mes de setembre ha estat de 14.968, amb una variació percentual negativa del 3% respecte el mes de setembre de l’any anterior. Els grups que han presentat variacions positives respecte el mateix mes del 2017 són el propà, amb un 69,7% i la gasolina amb un 13,3%. D’altra banda, el fuel domèstic amb un 22,9%; el gasoil de locomoció amb un 1,0% i l’electricitat amb un 0,8%, han presentat variacions negatives.

Durant els nou mesos que portem de l’any, hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 163.774, és a dir, un 4,8% més respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al propà amb un 15,1%; el fuel domèstic amb un 12,6%; la gasolina amb un 6,3%; l’electricitat amb un 2,2% i el gasoil de locomoció amb un 2,1% han presentat variacions positives respecte al mateix període del 2017.

En referència a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 220.778 TEP, fet que ha suposat un variació percentual positiva respecte el mateix període de l’any anterior del 3,1%. En aquest sentit, el propà (11,4%); el fuel domèstic (8,9%); la gasolina (4,4%); l’electricitat (2,1%) i el gasoil de locomoció (0,4%) han presentat unes variacions positives respecte el mateix període del 2017.

Pel que fa al consum d’energia elèctrica, durant el mes de setembre ha estat de 36.154 MWh, amb una variació percentual negativa del 0,8% respecte el mateix mes de l’any anterior. A més, els grups que han presentat variacions positives respecte el 2017 són construcció i annexes, amb un 12,5%; usos domèstics amb un 4,9%; enllumenat públic amb un 3,0%; hoteleria i restauració amb un 1,1% i serveis financers amb un 0,7%. D’altra banda, les estacions d’esquí, amb un 17,6% i les indústries, amb un 10,8%, presenten variacions negatives destacables.

En les dades relatives al mesos compresos entre el gener i el setembre s’ha mostrat un consum d’energia de 418.060 MWh, és a dir, un 2,2% més que el mateix període de l’any anterior. Els grups que han presentat variacions positives destacables han estat les indústries, amb un 10,6% i l’energia utilitzada en referència als usos domèstics, que se situa amb un 7,3%. Per contra, les administracions amb un 6,6% i l’enllumenat públic amb un 6,1%, han presentat variacions negatives remarcables.

En referència a les dades que s’han acumulat al llarg dels darrers dotxe mesos, el consum total ha estat de 566.589 MWh, amb una variació percentual positiva del 2,1% respecte el mateix període anterior. Així doncs, han presentat variacions positives els grups relatius a les indústries, amb un 11,4% i els usos domèstics, amb un 7,5%. D’altra banda, l’enllumenat públic (7,8%); les estacions d’esquí (6,5%); les administracions (6,3%) i els serveis financers (0,1%), han presentat variacions negatives.

Font: ANA