DA demana a Sindicatura el procediment d’urgència per a la tramitació de tretze lleis

El grup parlamentari demòcrata ha demanat aquest dimecres a Sindicatura el procediment d’urgència per a la tramitació de tretze projectes i proposicions de llei, actualment en tràmit de presentació d’esmenes, d’acord amb el que estableix l’article 82 del reglament del Consell General.

Els tretze textos legals que entraran per aquest procediment són el de tècniques de reproducció humana assistida, el Codi de l’Administració, l’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, la igualtat de tracte i la no-discriminació, el Cos d’Educació, la de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, la cotització dels autònoms, la modificació del percentatge reemborsament (Seguretat Social), la transparència i accés a la informació, la persona i la família, del Servei d’Acció Exterior i de la carrera diplomàtica, dels drets dels infants i adolescents, i de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.

Segons explica Demòcrates per Andorra (DA) en un comunicat, la formació pretén que, si fos el cas, aquests projectes i proposicions de llei poguessin ser treballats en comissió en el període entre sessions, tal com preveu l’article 44 del reglament del Consell General.

Font: ANA