El salari mínim i les pensions més baixes s’apujaran un 3,2%

El salari mínim i les pensions més baixes s’apujaran un 3,2%. Així es recull a les mesures socials que el Govern vol impulsar per afavorir les classes mitjanes i que es plasmaran a través d’esmenes a la llei del pressupost del 2019. D’aquesta manera, segons les fonts consultades, hi haurà aquest increment més important per a salaris i pensions que estan en la franja baixa i aquells sous que estan en la forquilla entre el salari mínim i el mitjà s’hauran d’apujar amb l’IPC, que pot ser d’entre un 0,7 o un 0,8%. Pel que fa als lloguers, els que acabin aquest any no es podran apujar més enllà de l’IPC sempre i quan no hi hagi cap acord entre les parts.

Font: ANA