L’entrada de vehicles de França ha pujat un 6,1% el 2018

L’any 2018 van entrar a Andorra 4.300.658 vehicles, fet que representa una variació positiva del 0,9% respecte a l’any 2017, en què van entrar 4.262.227 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 45.383 unitats, una variació negativa de l’1,6%, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han augmentat un 6,1%. El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de desembre ha estat de 393.109, fet que suposa una variació positiva respecte al mes de desembre de l’any anterior del 8,8%. El total de turismes presenta un increment del 8,6% i el de vehicles pesants del 22,2%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació negativa del 5,4%, mentre que els provinents de França ha estat del +52%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació positiva del 22,8% per la frontera hispanoandorrana i del 17,6% per la francoandorrana.

Font: ANA