Andorra Telecom estrena una marca més directa, propera i adaptada a l’entorn digital

Andorra Telecom ha presentat l’evolució de la seva marca, que engloba no només el logotip sinó també el catàleg de productes, les marques paral·leles i la comunicació amb l’usuari. Així, s’aposta únicament per la denominació Andorra Telecom i s’elimina la resta de noms comercials (Mobiland, Clic, Som i STA) que, tal com explica el director general de l’empresa Jordi Nadal, poden provocar confusió entre els clients. “Andorra Telecom situa a la perfecció la nostra activitat i el nostre origen i funciona tant en l’àmbit local com en l’internacional”, ha explicat.

El logotip de la companyia ha estat objecte d’una transformació important buscant la màxima proximitat amb els usuaris. S’ha optat per substituir les lletres majúscules per les minúscules per transmetre, en l’entorn digital, una imatge més planera i relaxada, alhora que s’ha introduït un element gràfic. Es tracta de quatre franges inspirades en la forma del país i de les muntanyes, quatre franges que es visualitzen en moviment constant i que posen de relleu l’adaptació al canvi de la companyia. Una altra de les modificacions introduïdes és que el logotip s’ha dissenyat amb la possibilitat d’utilitzar-lo en dues línies per millorar-ne la visibilitat i permetre una major adaptació a tots els suports de comunicació.

Font: ANA