Connectant...

Cadena Pirenaica...

Ràdio Valira

En antena ara

El transistor

04:00 06:00


oients aquí avui: 707

En antena ara

El transistor

04:00 06:00


Afers Socials engega una campanya de prevenció i detecció de situacions de risc social

Publicat per el 1 de Febrer de 2019

El ministeri d’Afers Socials, davant de la situació climatològica de fred i neu que viu el país aquests dies, ha engegat una campanya de prevenció i detecció de situacions de risc social, amb el nom ‘Al teu costat’, segons informa el Govern en un comunicat. La campanya està adreçada a persones grans, persones amb discapacitat o persones que presenten altres situacions de fragilitat i que no disposen de familiars o amics que els puguin donar suport per a cobrir les necessitats bàsiques, tant pel que fa a l’alimentació, el subministrament de medicaments o qualsevol altra situació relativa al confort de la llar.

Des dels serveis socials del Govern s’està contactant amb totes aquelles persones i famílies que presenten uns indicadors de vulnerabilitat més elevats, per tal de donar suport i oferir l’acompanyament necessari segons cada situació.

El departament d’Afers Socials posa a disposició el telèfon 874.800 per si alguna persona o família es troba en alguna de les situacions esmentades o algú en té coneixement, pugui comunicar-ho per tal d’activar els dispositius establerts per aquesta campanya.

Font: ANA