Connectant...

Cadena Pirenaica...

Ràdio Valira

En antena ara


oients aquí avui: 1354

En antena ara


El mes de març es tanca amb 437 aturats

Publicat per el 14 d'abril de 2019

El Servei d’Ocupació compta, a finals del mes de març amb 437 persones inscrites en recerca d’un lloc de treball, un 3,21% més que els que hi havia el febrer (424) i un 15% més que els que els inscrits el mateix mes de l’any 2018. Hi ha divuit persones sense feina, un 5,9% més que ara fa un any, que són beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària.

A més a més, cal afegir-hi 273 persones, un 2,3% més respecte al febrer i un 8,8% més en relació al març del 2018, que hi havia inscrites per mirar de millorar la seva situació laboral. Tot i aquestes dades, el nombre total de llocs de treball oferts a final de març era de 842, un 8,3% menys respecte als 918 que s’oferien al febrer, i un 1,4% més que els 830 que hi havia disponibles el mateix mes del 2018.

Pel que fa als demandants de feina, el 57% són homes (249) i el 43% (188) dones, majoritàriament de nacionalitat andorrana (44,9%). Els residents espanyols (150) constitueixen el 34,3% dels demandants d’un lloc de treball mentre més lluny queden ja els residents portuguesos (9,4%) i francesos (2,7%). Així mateix, la franja d’edat amb més demandants d’ocupació (189) és la que va d’entre els 40 als 59 anys, seguida de la dels 18 als 25 (92) i dels 26 als 39 anys (85). El servei té registrades també 53 persones majors de 60 anys en recerca d’un lloc de treball així com divuit menors d’edat.

En un altre ordre de coses, el mes passat es van realitzar a través del Servei d’Ocupació fins a 28 contractacions, la meitat de les quals a través d’algun dels programes de foment d’ocupació. Concretament, nou de les contractacions es van portar a terme en el marc dels programes de foment de la contractació indefinida i de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, quatre mitjançant el programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i una via el programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys. Les dades han estat publicades pel departament d’Estadística del Govern.

Font: ANA