Connectant...

Cadena Pirenaica...

Ràdio Valira

En antena ara

Gente viajera

12:00 14:00


oients aquí avui: 333

En antena ara

Gente viajera

12:00 14:00


El Registre de Voluntats Anticipades es posa en marxa dilluns

Publicat per el 12 de maig de 2019

El ministeri de Salut posarà en funcionament el pròxim dilluns el Registre Nacional de Voluntats Anticipades. Així, totes les persones que desitgin inscriure els Documents de Voluntats Anticipades (DVA), s’hauran d’adreçar a les oficines del ministeri de Salut i presentar una sol·licitud d’inscripció al Registre Nacional de Voluntats Anticipades, juntament amb el DVA.

El DVA és el document que recollirà les instruccions que la persona dona als professionals sanitaris i on es farà constar quin tipus de cures i tractaments mèdics desitjaria rebre o no rebre, en cas de trobar-se en condicions que no li permetessin expressar la seva voluntat.

Hi ha dos mecanismes per formalitzar el DVA: per escrit i davant de tres testimonis, o bé davant de notari, segons un comunicat del Govern.

Una vegada formalitzat el DVA, es recomana la seva inscripció al Registre Nacional de Voluntats Anticipades perquè pugui ser consultat pels professionals sanitaris que han d’atendre la persona si es produeix una situació sanitària en què no es troba en condicions d’expressar la seva voluntat o de prendre decisions. Així mateix, es recomana informar les persones properes que es disposa d’un DVA.

La persona tindrà dret a designar un representant com a interlocutor amb el metge o amb l’equip sanitari perquè el substitueixi i vetlli pel compliment de les voluntats anticipades. És important deixar constància d’aquest fet en el DVA.

Font: ANA