Connectant...

Cadena Pirenaica...

Ràdio Valira

En antena ara

El transistor

04:30 06:00


oients aquí avui: 184

En antena ara

El transistor

04:30 06:00


FEDA aplicarà fins a un 100% de reducció de la tarifa elèctrica

Publicat per el 26 de març de 2020

 Andorra la Vella.-

FEDA aplicarà fins a un 100% de reducció de la tarifa elèctrica (tant pel que fa a la potència com a l’energia) en el cas de les empreses o professionals afectats per la suspensió total de l’activitat.

Així consta en un decret publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), on també s’especifica que la rebaixa serà del 80% en el cas d’empreses o professionals sotmesos a un règim de guàrdies o permanències.

En el decret es recull que per beneficiar-se de la reducció de tarifa, l’empresa o el professional que s’hi pugui acollir ho ha de sol·licitar a l’empresa distribuïdora mitjançant el formulari que aquesta ha de posar a la seva disposició. En tot cas, ha d’indicar el codi de grup d’activitat, el tipus de reducció a què s’acull, i la data d’inici de les mesures de suspensió o limitació de l’activitat; ha de declarar sota la seva responsabilitat l’exactitud de les dades que consten en la sol·licitud, i ha de prestar el seu consentiment exprés perquè l’empresa distribuïdora pugui sol·licitar i obtenir del Registre de comerç les dades que consten a la sol·licitud, a fi de verificar-les.

Tal com s’especifica en el mateix decret, la reducció es pot sol·licitar a partir de la data de publicació, és a dir, d’aquest mateix dimecres, i té efectes des del dia de la recepció de la sol·licitud. L’aplicació serà per al període comprès entre aquesta data i el desè dia natural posterior a la data en què el Govern aixequi la prohibició o les restriccions d’obertura de l’establiment.

En el mateix document consta també que el cost que l’aplicació de les reduccions de tarifa representa per a les empreses distribuïdores serà calculat per FEDA i deduït de la facturació a través d’un seguit de regles.

Font: ANA