En directe

Noticias Medio Dia

14:30 15:00


oients aquí avui: 1473

En directe

Noticias Medio Dia

14:30 15:00


Els autònoms podran percebre la prestació per fills a càrrec

Per: el 22 de maig de 2020

Andorra la Vella.-

Els autònoms podran percebre el permís retribuït per fills a càrrec. Aquesta és una de les mesures que es concreten en el projecte de llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que el Govern tramitarà per extrema urgència i necessitat, amb la qual cosa serà aprovada dilluns.

A més, es determina que aquells autònoms que es troben en les bases de cotització del 125% i el 137,5% també es puguin beneficiar de la prestació corresponent al salari mínim, que a més serà retroactiva al mes d’abril.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que després d’haver rebut “múltiples consultes” es van adonar que el permís per fills a càrrec també havia d’arribar als treballadors per compte propi. “Hem arribat a la conclusió que és just que els treballadors per compte propi percebin aquest permís” sempre i quan, però, no es beneficiïn ja de la prestació per aturada de l’activitat, que té el mateix import: el corresponent al salari mínim. A més, els autònoms que vulguin percebre aquesta prestació hauran de demostrar que no poden teletreballar. També, i aprofitant aquesta modificació, es determina que aquesta prestació es podrà percebre sempre i quan els centres escolars no tornin a la normalitat.

Altre canvi, tal com s’ha esmentat, és que els autònoms que es troben a la franja del 125% i el 137,5% de la base de cotització a la CASS també podran beneficiar-se de l’ajuda per aturada de l’activitat, ja que fins ara només hi estaven inclosos aquells que es trobaven entre el 25 i el 100% de la base de cotització. Espot ha manifestat que s’ha pres aquesta decisió perquè s’havia considerat que aquests autònoms podien tenir uns “estalvis” tenint en compte que són els que tenen uns sous més alts, però ha afegit que s’ha “evidenciat” que hi ha moltes persones amb dificultats econòmiques i que, per tant, també tenen “dret” a poder-se beneficiar d’aquesta ajuda de 1.083 euros. També s’inclouen entre els beneficiaris d’aquestes prestacions aquells que es troben en el règim especial per a menors de 35 anys que inicien la seva activitat i que es troben al 25% de la base de cotització. A més, es fa retroactiva aquesta prestació al mes d’abril. S’aclareix, també, que els autònoms es poden beneficiar d’aquesta ajuda i de la reducció de la cotització a la CASS. D’aquesta manera, i a través d’aquests canvis, els autònoms que es troben al 25% percebran una ajuda de 541 euros i la resta, 1.083 euros.

Altres aspectes que també aclareix aquest aquesta llei és que els negocis que van suspendre la seva activitat de manera voluntària (sense una obligació decretada pel Govern) poden mantenir la reducció al 100% dels lloguers dels locals comercials fins que el Govern decreti la fi de la situació d’emergència sanitària. A partir de llavors queden sotmesos a la represa progressiva de la renda. I també es precisa que la reducció del termini de preavís per renunciar al contracte d’arrendament d’un local per a negoci inclou la supressió de la indemnització. El text legal també clarifica tot un seguit d’aspectes de caràcter processal.

Obligació de la mascareta

D’altra banda, el Govern té sobre la taula la possibilitat d’establir l’obligació de l’ús de la mascareta. D’aquesta manera, tal com ha reconegut el cap de Govern, s’està “analitzant jurídicament” com es podria articular aquesta obligació, que podria ser reglamentàriament amb un text dependent de la llei de sanitat. Aquesta mesura es prendria ja que, tal com ha manifestat Espot, no té res a veure la situació actual amb “la que viurem més endavant” amb mesures que relaxaran completament el confinament.

Font: ANA