En directe

El transistor

04:00 06:00


oients aquí avui: 316

En directe

El transistor

04:00 06:00


Les importacions creixen més d’un 35% al març respecte a l’any anterior

Per: el 8 d'abril de 2021

Andorra la Vella.-

Les importacions de béns durant el mes de març han sumat 104,41 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del 35,4%, respecte al mateix de l’any anterior.

Tenen una variació percentual positiva més destacada els grups de ‘Transport’ amb un 146,7%, ‘Energia’ amb un +154,6% i ‘Joieria’ amb un +255,2%. Per contra, els grups amb una variació percentual negativa són ‘Begudes i tabac’ amb un -33%, ‘Farmàcia-perfumeria’ amb un -21,7% i ‘Alimentació’ amb un -16%. Sense el capítol ‘Energia’, la variació percentual de les importacions creix un 28,4%.

Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 13 milions d’euros, amb una variació percentual de +130,5% respecte al març de l’any anterior. Des del departament d’Estadística destaquen que les partides amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són ‘Electrònica’ amb un +162%, ‘Transport’ amb un +285,3% i ‘Vestit i calçat’ amb un +178,2%. D’altra banda, la partida ‘Joieria’ cau un 29,7%.

Quant a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.268,26 milions d’euros, el que suposa una baixada del 5,3% respecte a l’acumulat del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.338,81 milions d’euros. Sense el capítol ‘Energia’, les importacions disminueixen un 3%. Pel que fa a l’acumulat de les exportacions, tenen un valor de 153,71 milions d’euros, amb un increment del 35,8%.

Les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a l’alça, tot i que amb valors negatius, en els darrers dos mesos, situant-se en un -1,9% en aquest mes de febrer. Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -2,2% en aquest últim mes.

Creix la importació de carburants

La importació de carburants durant el març ha estat de 12,31 milions de litres, un 5,5% més que al març de l’any anterior. De gener a març del 2021, la importació de carburants ha estat de 36,04 milions de litres, donant una variació percentual del -24,7% en contraposició al mateix període de l’any 2020.

Durant els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 128,75 milions de litres, el que representa una caiguda del 28% respecte als 178,86 milions de litres acumulats en el mateix període anterior. Finalment, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, la importació de carburants presenta una tendència a l’alça en els darrers dos mesos, tot i que negativa, i se situa en un valor del -0,2%.

Font: ANA