En directe

Radioestadio noche

04:00 06:00


oients aquí avui: 97

En directe

Radioestadio noche

04:00 06:00


Espot desgrana la feina feta durant la pandèmia

Per: el 15 de setembre de 2021

Andorra la Vella.-

La pandèmia, la gestió que se n’ha fet, i els grans reptes de futur per a l’any i mig de legislatura que queda han centrat el discurs del cap de Govern, Xavier Espot, en el debat sobre l’orientació política.

Així, s’ha referit als esforços que ha fet l’executiu aquest any i mig a través de diferents programes per ajudar les empreses i els treballadors. Ha recordat, però, que l’Estat necessita incrementar els seus ingressos i per això s’ha referit a la introducció de les dues taxes finalistes, la dels hidrocarburs i la turística i ha recordat que el Govern entrarà a tràmit parlamentari una reforma de la imposició directa, especialment de l’impost de societats i del règim de les plusvàlues immobiliàries. Així, es revisarà el règim de deduccions de l’impost de societat per garantir que “aquelles empreses que guanyen diners contribueixen de forma efectiva – dins d’uns mínims- al sosteniment de les finances públiques”. La voluntat, ha dit, és fer el sistema més “equitatiu” i “més just”. La taxa turística, ha explicat Espot, entrarà en vigor el 2022 i es destinarà a finançar l’edifici multifuncional el concurs per al qual es traurà els propers mesos.

Espot ha destacat que sembla que la recuperació econòmica que s’ha iniciat aquest estiu és “sòlida” i en aquest sentit ha remarcat que durant el segon trimestre del 2021 el producte interior brut (PIB) ha crescut un 25% respecte al segon trimestre de l’any passat. De fet, ha subratllat, “ha estat pràcticament equivalent a la davallada sobtada que l’economia va experimentar durant el segon trimestre del 2020”. Això ha vingut acompanyat, ha dit, d’una davallada de l’atur, que s’ha situat al mes d’agost en 670 persones enfront de les 914 que hi havia tot just un any enrere.

Espot també s’ha referit a l’homologació internacional i en aquest sentit ha esmentat l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) i ha destacat que es treballa per tenir reserves internacionals, que és una de les recomanacions de l’organisme. En aquest sentit, ha avançat que aprofitant la tramitació del projecte de llei de pressupost el compte de compensació que es nodreix de les aportacions del Govern i dels comuns, “també passarà a computar-se com una reserva internacional”. També ha esmentat la primera emissió internacional de bons, el crèdit de dotze milions del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa i el treball que es vol fer per crear un programa de subvencions i crèdits tous per incentivar la transformació digital del sector privat aprofitant un segon crèdit d’aquest banc; i ha esmentat, també, el conveni entre Andorra i el Banc Europeu d’Inversions que s’està negociant.

El cap de Govern ha recordat també que es treballa per ampliar els convenis per evitar la doble imposició: s’han tancat les negociacions amb Hongria i continuaran les converses amb Bèlgica i els Països Baixos.

Pel que fa a Europa, ha destacat que “els propers mesos seran cabdals en l’avenç de les negociacions” i més el primer semestre de l’any que ve coincidint amb la presidència francesa del Consell de la Unió Europea.

I tenint en compte que l’acord d’associació amb la UE ha de ser un dels puntals per a la diversificació, el cap de Govern també s’ha referit a altres accions per a l’impuls de nous sectors com la llei d’esports electrònics o la del ‘blockchain’. També ha recordat el treball per a la creació de la zona franca i ha destacat que es treballa per convocar en els pròxims mesos el concurs internacional per adjudicar-la. D’aquesta manera, ha manifestat que s’estan analitzant possibles ubicacions i que s’ha iniciat l’adaptació de la normativa europea. Pel que fa als treballadors per compte propi, ha recordat que el Govern tramitarà en els mesos vinents el projecte de llei transversal per als autònoms i les modificacions de les lleis d’inversió estrangera i de societats i la llei reguladora de la professió dels gestors.

També ha anunciat que en les setmanes vinents s’entrarà a tràmit parlamentari la reforma de la llei de la funció pública, que, entre altres “homogeneïtza la condició de funcionari”. A més, s’ha referit al programa de transformació digital.

El cap de Govern també ha tingut unes paraules per al projecte de Grifols que ha tornat a reivindicar que té “una importància estratègica de primer ordre”.

Quant als sectors tradicionals, ha manifestat que pel que fa al comerç es continuarà treballant per implementar el pla estratègic i s’ha referit a la llei òmnibus d’agricultura i l’estudi que s’està fent sobre la viabilitat del cultiu i la transformació del cànnabis amb finalitats terapèutiques. En l’àmbit del medi ambient ha recordat el projecte de llei d’economia circular i que la importància que està donant el Govern a la biodiversitat i el medi natural enllaça amb el projecte perquè el país sigui declarat reserva de la biosfera per la Unesco.

Espot també ha anunciat que s’aprovarà properament l’estratègia nacional de la mobilitat sostenible, que es desplegarà en plans de mobilitat parroquials. Ha afegit que es potenciarà la racionalització dels desplaçaments, el foment dels desplaçaments a peu, l’impuls de la mobilitat poc contaminant i la priorització del transport col·lectiu.

Quant a les infraestructures, ha manifestat que malgrat la necessitat de contenció pressupostària es faran certes millores com l’eixamplament de la CG-2 entre Canillo i l’Aldosa; la CG-1a la zona de Tolse i la CG-3 entre la rotonda dels Dos Valires i l’enllaç amb la carretera d’Anyós. Ha recordat també els treballs per tenir una línia de vols regulars amb Madrid a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i la preparació del concurs per a la concessió de la construcció de l’heliport nacional.

En l’àmbit de l’habitatge ha recordat la recent aprovació de la llei que dona empara a la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge i que aviat es constituirà el fons d’habitatge, dotat amb deu milions d’euros i que tindrà per objectiu posar habitatge de lloguer al mercat a un preu assequible. També s’ha referit a les mesures urgents per evitar l’increment del preu del lloguer i les accions per construir habitatge social al carrer Ciutat de Valls i l’inici de la construcció, l’any que ve, a la Borda Nova d’un edifici per a lloguer a preu assequible.

Pel que fa a la millora del poder adquisitiu de les famílies, el cap de Govern ha manifestat que se seguirà apujant el salari mínim i les pensions no contributives per sobre de l’IPC per arribar progressivament al 60% del salari mitjà. A més, s’ha referit al treball que s’està duent a terme per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions.

En matèria social, s’ha referit al treball per a la història social compartida, la llei de la igualtat de tracte i oportunitats o la posada en marxa del Servei integral d’atenció a la dona (SIAD) que en un any va atendre 21 persones. També s’ampliarà el programa de Vida Independent i s’implementarà un nou model de valoració per capacitats i es consolidarà el programa de detecció, valoració i atenció precoç de la discapacitat dels infants d’entre els 0 i els 6 anys. A més, a finals del primer semestre de l’any que ve es posarà en marxa el Centre residencial d’educació intensiva (CREI).

En matèria d’educació s’ha referit als canvis en la formació professional i a la millora de les infraestructures i quant a salut ha destacat que l’any que ve s’aprovarà la cartera de serveis i que s’està treballant en el pla integral de salut mental i addiccions, l’esborrany del qual ja és a les mans de les associacions perquè facin les seves aportacions.

Pel que fa a la justícia ha esmentat el pla de xoc en el qual s’està treballant per dotar de més recursos l’administració judicial i el ministeri fiscal i ha manifestat que en els mesos vinents entrarà a tràmit parlamentari el projecte de llei de procediment contenciós administratiu i que ja s’han iniciat els treballs del nou codi de procediment penal.

En esports i cultura ha esmentat els esforços per mantenir l’activitat durant la pandèmia. En el cas de l’esport ha recordat les millores al centre de tecnificació d’Ordino i quant a l’àmbit cultural ha dit que a principis de l’any que ve obrirà el nou espai expositiu del parc Central i que el nou edifici d’Andorra Telecom encabirà també un espai dedicat a la cultura.

“Amb la meva intervenció d’avui he volgut demostrar com els grans principis generals es tradueixen en polítiques tangibles; sabent que els problemes i les necessitats que es poden enunciar amb una frase senzilla precisen -molt sovint- d’un tractament i d’una solució complexa; i sent molt conscient que als responsables polítics ens pertoca atendre a la vegada allò que és urgent i allò que és important”, ha clos la seva intervenció Espot, que ha recordat que durant aquest any i mig s’ha atès a “allò urgent” i que ara toca allò que “és important”, és a dir, la plasmació del programa de govern.

Font: ANA