En directe

Más de uno

06:00 11:00


oients aquí avui: 748

En directe

Más de uno

06:00 11:00


Descontaminació i desamiantatge de la maquinària i el mobiliari de Sud Ràdio

Per: el 13 d'octubre de 2021

Andorra la Vella.-

El Govern ha licitat els treballs de descontaminació i desamiantatge, així com la retirada de tots els elements mobles i maquinària de l’edifici de Sud Ràdio, a la parròquia d’Encamp, mitjançant un concurs nacional amb procediment obert.

Els treballs contemplen la retirada i l’adequat tractament de tots els elements contaminants, ja siguin materials que contenen fibres d’amiant o olis minerals contaminats. Un cop retirats tots els elements, s’hauran de transportar tots els aparells i objectes fins a un gestor de residus, a excepció dels quins s’hagin de conservar.

A més, els treballs també inclouen la descontaminació de petits objectes que contenen amiant i que actualment estan emmagatzemats a les dependències de Patrimoni Cultural, procedents de l’edifici de Ràdio Andorra i que no es van poder tractar quan es va realitzar el desamiantatge. Tots els residus i materials seran lliurats als corresponents gestors de residus autoritzats. Les ofertes es poden presentar fins al 18 de novembre d’enguany.

Font: ANA