En directe


oients aquí avui: 4717

En directe


Aprovat el decret dels números de referència de normes relatives a dispositius de signatura electrònica

Per: el 25 de novembre de 2021

Andorra la Vella.-

Aprovat el decret pel qual s’aproven els números de referència de normes relatives a dispositius de signatura electrònica i de segell electrònic, i altres sistemes, mitjans i productes relacionats.

El text determina i defineix, a proposta de la Comissió Nacional d’Acreditació, els estàndards tècnics i de seguretat requerits a les empreses prestadores i de gestió de serveis de confiança electrònica, com per exemple la creació, l’emissió o la conservació de certificats qualificats de signatura electrònica, de segell electrònic o d’autenticació de de llocs web. D’aquesta manera, es dota d’una normativa específica destinada a les companyies privades, radicades a Andorra, que ofereixen aquest tipus de serveis vinculats a la digitalització.

Així, l’adopció d’aquests estàndards per part del Govern facilita el reconeixement directe a Andorra dels serveis de confiança oferts per prestadors de la Unió Europea conforme al reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions al mercat interior.

Font: ANA