Passeu sense trucar

Escoltar:

descarregar àudio

@ Passeusensetrucar

Programació en directe de Ningú és Perfecte

De dilluns a divendres, de 12 a 13 hores (1ªpart) i de 19 a 19:30 hores (2ªpart)