En directe

Más de uno

06:00 11:00


oients aquí avui: 1095

En directe

Más de uno

06:00 11:00


Tret de sortida a l’Estratègia nacional de mobilitat sostenible

Per: el 29 de març de 2021

Andorra la Vella.-

El secretari d’Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha encapçalat la Subcomissió permanent de treball tècnic en el marc de la mobilitat (SPTTMM).

Així, s’ha celebrat la primera reunió d’aquest òrgan consultiu creat a través del reglament que regula el funcionament i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC).

En la trobada s’ha explicat als integrants les funcions i s’ha proposat un calendari de treball per aquest 2021 de la subcomissió. També s’ha exposat els objectius globals de l’ENMS, entesa com a full de ruta que servirà al Govern per assolir la reducció del 50% de les emissions de CO2 de la mobilitat interna al 2030 i la neutralitat en carboni de la mobilitat de cara al 2050. Aquests dos objectius van en plena consonància amb els objectius de l’EENCC i amb el compromís adquirit per Andorra a prop dels estats membres del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i sota el paraigua de l’acord de París, d’acord a la seva darrera Contribució Determinada a nivell Nacional.

L’esquelet de l’estratègia consta inicialment de quatre grans programes d’acció: programa de descarbonització; programa de finançament i eines fiscals; programa de transició social i programa d’innovació, recerca i observació sistemàtica.

Aquests programes d’acció han de donar resposta a les problemàtiques i neguits detectats en matèria de mobilitat sostenible per poder donar resposta als eixos estratègics definits per l’estratègia: racionalització dels desplaçaments; foment dels desplaçaments a peu; impuls dels desplaçaments amb bicicleta i en vehicles de mobilitat personal; foment del transport públic col·lectiu i compartit, i en darrer lloc els desplaçaments amb vehicles de baixes emissions.

A més, en la primera reunió s’han presentat les conclusions d’alguns aspectes d’enquestes realitzades pel CRES en matèria de mobilitat. Concretament, s’ha evidenciat que els joves (<25anys) són els que més utilitzen el transport públic i que consideren que cal una reducció del preu com a mesura més adequada pel foment del transport públic. També que un 32% ha comprat un cotxe nou i en la seva elecció ha tingut en compte el baix consum. Eixos, que tal com ha ressaltat Rossell, ja es treballen des de l’executiu amb el pla Engega o la reducció del preu del transport públic per fer-lo universal, a través de la taxa finalista.

És previst que a més de les primeres enquestes del CRES, també es desenvolupi un procés participatiu, el qual ha de servir per validar les problemàtiques i neguits detectats entorn els eixos estratègics en matèria de mobilitat sostenible, i les eines previstes per donar-hi resposta. El procés proposat es basa principalment en una enquesta representativa i altres canals i eines de participació amb el suport dels col·lectius que formen part de la subcomissió i la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana.

La primera reunió ha comptat amb la presència dels vint membres de la subcomissió, entre els quals destaquen els directors dels departaments de Govern responsables en matèria de canvi climàtic, mobilitat, transport i transport escolar, els representants dels comuns i els representants dels col·lectius més representatius en matèria de mobilitat, com l’Associació de l’Automòbil Club d’Andorra o l’Agrupació Ciclista Andorrana, les associacions de protecció de la natura, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, l’Associació Nacional de Negociants, Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials, l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra, l’Associació de Transports Públics de Viatgers d’Andorra (ATVA), l’Associació de les estacions d’esquí d’Andorra (Ski Andorra), Actua Tech, com a representant del sector de la innovació i del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra.

L’objectiu de la SPTTMM és donar compliment als reptes que planteja l’Estratègia Energètica Nacional i de lluita contra el canvi climàtic, la qual reprèn els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic (Litecc) i les encomanes definides a la declaració d’emergència climàtica aprovada per unanimitat pel Consell General. Més concretament, aquesta subcomissió té l’encàrrec de la CNECC de fer el seguiment de l’estratègia nacional en matèria de mobilitat sostenible (ENMS) i dels seus programes. La Subcomissió s’ha emplaçat en una nova trobada a l’abril d’enguany per valorar la proposta de participació un cop rebut el retorn dels membres de la subcomissió.

Font: ANA