En directe


oients aquí avui: 2721

En directe


El nombre d’accidents laborals cau un 23% al 2020

Per: el 9 de setembre de 2021

Andorra la Vella.-

El nombre d’accidents laborals ocorreguts durant l’any 2020 ha estat de 1.234, un -23,0% menys respecte de l’any anterior.

Cal tenir en compte que segons la metodologia europea es considera accident de treball aquell que deriva en l’absència del treballador per un període superior a 3 dies i l’accident es produeix en el lloc de feina o en el transcurs de qualsevol desplaçament laboral i no en el desplaçament cap o des del lloc de feina.

El total de jornades no treballades per a l’any 2020 és de 75.185. A més, durant l’any 2020 s’han registrat un total de 6.559 casos de baixes mèdiques superiors a 3 dies arrel de la COVID-19 que s’han considerat accident de treball o malaltia professional. Aquests han afectat de forma pràcticament idèntica tant a homes com a dones. Els homes pateixen la major part dels accidents laborals, amb 3 de cada 4 casos. Per nacionalitat, els espanyols i els portuguesos són els que pateixen la major part dels accidents laborals, amb un 57%. La parròquia on es concentren la majoria d’accidents laborals és Andorra la Vella, amb el 37,6% del total.

La majoria dels accidents laborals són a causa d’esquinçades o contusions i es concentren majoritàriament a la columna lumbar, genolls i turmells. Un de cada dos accidents necessita més d’un mes de baixa.

Finalment, i pel que fa al nombre d’accidents de trànsit amb danys materials i/o corporals registrats pel Departament de Policia durant l’any 2020 ha estat de 419, un -19,7% amb respecte al 2019.

Font: ANA